Saturday, July 23, 2011

BILA SAUH DILABUHKAN...KAPAL MULA BELAYAR(18SX))


Ini cerita orang dewasa,budak-budak jangan baca,kalau nak baca juga tunggu nanti akal baligh.Mencari kenikmatan hubungan suami isteri(jimak) adalah bukan semudah yang disangka,kenapa jadi susah orang, tua kita dulu kahwin dan dapat anak, tak pun susah.Zaman sekarang semua orang dah maju,nak senang dan mula membuat perbangdingan,isteri orang pun boleh kantoi kerana berpaksikan keseronokkan,kenikmatan dan berajakan hawa nafsu.Peningkatan kadar perceraian di Malaysia amatlah meruncing kerana ada beberapa


It is a story of adults, slaves do not read, that kid will wait also read baligh.Mencari reasonable enjoyment of conjugal relations (sexual intercourse) is not as easy as one might expect, why so difficult people, our parents used to kahwin and children, not too hard . Nowadays everybody forward dah, boy happy and at making perbangdingan, the wife was allowed kantoi kerana berpaksikan keseronokkan, pleasure and sensual berajakan nafsu.Peningkatan levels of divorce in Malaysia there are some very pointed kerana

0 comments:

Post a Comment